Oznámení o konání valné hromady

26.05.2017 14:30

Jednatel obchodní společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o., IČ: 60838841, sídlo Jindřichův Hradec, Václavská 609/III, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 3897 (dále jen jako „společnost“)


svolává

valnou hromadu společnosti.

 

Valná hromada se koná dne 19. června 2017 v 15.00 hodin v konferenčním sále Muzea fotografie a moderních obrazových médií (2. patro) v Jindřichově Hradci.