Oznámení o konání valné hromady

08.06.2022 08:29

Jednatel obchodní společnosti EKO SKLÁDKA spol. s.r.o., IČO: 60838841, sídlo Jindřichův Hradec, Václavská 609/III, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 3897 (dále jako "společnost")

svolává

valnou hromadu společnosti.

 

Valná hromada se koná dne 27. června v 15.00 hodin v konferečním sále Muzea fotografie a moderních obrazových médií (2.patro) v Jindřichově Hradci.