Oznámení o konání valné hromady

31.05.2023 10:23

Jednatel obchodní společnosti EKO SKLÁDKA spol. s.r.o., IČO: 60838841, sídlo Jindřichův Hradec, Václavská 609/III, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 3897 (dále jako "společnost")

 

svolává

valnou hromadu společnosti.

 

Valná hromada se koná dne 19. června 2023 v 14.00 hodin v konferenčním sále Muzea fotografie a moderních obrazových médií (2. patro) v Jindřichově Hradci.