Skládka Fedrpuš

    Časové údaje o výstavbě a zahájení provozu zařízení:

    celkový pohled na skládku Fedrpuš 3.7.2017    celkový pohled na skládku Fedrpuš 2.6.2013